Desamiantat

desamiantat

Retirada de plaques amb amiant

L'amiant o asbest és un conjunt de minerals manipulats que es presenta en fibres flexibles i poden arribar a separar-se en milers de filaments de dimensions microscòpiques que romanen en l'aire i podem arribar a inhalar.

Retirada Amianto
Desamiantado

La retirada d'amiant només es pot dur a terme per empreses inscrites al RERA, i poden ser sancionats empreses i particulars que no compleixin la normativa.

Tabicor, SA està inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'amiant) i disposem d'tots els medis i el personal degudament format per a la retirada d'Amiant.

Desamiantado

desamiantat

Com fem la retirada

RERA

Pla de treball

Fem un pla de treball (específic o genèric) per activitats amb risc d'exposició d'amiant perquè l'execució de les tasques es faci de forma correcta.

Mesuraments ambientals

Realitzem els mesuraments ambientals necessàries per comprovar que no queden fibres a l'ambient. Posteriorment el mesurament és analitzat en un laboratori autoritzat.

Cabina de descontaminació

Instal·lem una cabina de descontaminació de 3 mòduls per al nostre personal.

Retirada de les plaques

El material retirat es diposita en saques homologades. Coordinem la recollida amb el nostre gestor de transport autoritzat per a la posterior gestió dels residus en abocador autoritzat.

Demani pressupost gratüit sense compromís

Pot trucar-nos al 937 809 755, enviar un correu electrònic a tabicor@tabicor.com o omplir el formulari de contacte.

Tabicor, S.A.
937 809 755

Eduard Marquina, 4 Local - 08225 Terrassa