Sistema Aïllament Tèrmic Integral

Sistema Aïllament Tèrmic Integral

SATE

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior, consistents en un panell aïllant, adherit al mur, la fixació habitual és amb adhesiu i fixació mecànica.

SATE
Sate

L'aïllant es protegeix amb un revestiment constituït per una o diverses capes de morters, una de les quals porta una malla com a reforç i s'aplica directament sobre el panell aïllant, sense intersticis d'aire o capa discontínua.

Acabat amb morter acrílic de gra fi amb color a escollir pel client.

SATE

SISTEMA D'AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR

Característiques

Material

Aïllament, morter adherent, malla de PVC i morter acrílic.

Aspecte

Acabat de façana. Admès per tots els Ajuntaments

Color

Més de 800 colors.

Alguns treballs realitzats

Demani pressupost gratüit sense compromís

Pot trucar-nos al 937 809 755, enviar un correu electrònic a tabicor@tabicor.com o omplir el formulari de contacte.

Tabicor, S.A.
937 809 755

Eduard Marquina, 4 Local - 08225 Terrassa