Envà Pluvial

Envà pluvial

Revestiment antihumitat de parets mitgeres amb panells d'aïllament d'alta densitat i acabat a triar entre diferents plaques i materials.

Tabique pluvial Eterboard Naturvex
Prelacado Liso Beige

Solucioni de manera econòmica i ràpida els problemes de condensación y humedad. Impermeabilitzant la paret mitgera pot evitar humitats i proporcionar un correcte aïllament tèrmic

Treballs garantits per 10 anys i certificat de materials a la seva disposició.

Prelacado Liso Rojo
Eterboard

Tabique pluvial precio

Panel Prelacado

tabique pluvial chapa, onduline, saate, fibrocemento

Avantatges

Estalvi econòmic i energètic

Menor despesa en calefacció. Menor despesa elèctrica per a aire condicionar. L'aïllant dura tota la vida útil de l'edifici. Amortització en menys de 5 anys. Pèrdua de calor a l'hivern disminuïda un 60%. Escalfament interior a l'estiu reduït un 40%.

Millar de l'habitabilitat i del confort

Eliminació de ponts tèrmics. Eliminació de condensacions internes. Eliminació de formacions de floridura a les cases. Eliminació de filtracions de la humitat. Ambient més saludable.

Millar exterior completa

Impermeabilitat a l'aigua de la pluja. Protecció de l'estructura de xocs tèrmics. Correcció de fissures del parament. Renovació radical en la imatge de la finca. Possibilitat d'aplicar diferents acabats.

impermeabilización de paredes medianeras, humedades o filtraciones, aislamiento térmico y evitar capilaridad y condensación

Aïllament

Aïllaments de poliestirè expandit i poliestirè extrusionat d'alta densitat.

Aislamiento | Tabicor
Tabique pluvial | Tabicor

El nostre sistema pot adaptar-se a gairebé qualsevol tipus d'aïllament. Consulteu per a altres alternatives.

Tabique Pluvial Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona

Acabats

Panell d'acer galvanitzat i prelacat

Norma UNE 10169.1

Col·locats sobre estructura metàl·lica perfil omega

Panell d'acer galvanitzat i prelacat

Norma UNE 10169.1

Col·locats sobre estructura metàl·lica perfil omega

Plaques llises de ciment reforçat amb fibres orgàniques, farcits minerals i additius funcionals, col·locades a junta oberta sobre estructura metàl·lica perfil omega.

Placa Onducober 95 de 10 ones.

Les Plaques Onducober no contenen amiant ni cap component nociu per a la salut.

minionda silver

Mini ona metàl·lica

Plaques mini ona d'acer galvanitzat i prelacat

Norma UNE 10169.1

Col·locades sobre estructura metàl·lica perfil omega

Reducció de perdua de calor a l'hivern
60%
Reducció d'escalfament interior a l'estiu
40%
Eliminació de filtracions de la Humitat.
100%
Impermeabilitat a l'aigua de la pluja.
100%

Tabicor, S.A.

937 809 755

Eduard Marquina, 4 Local - 08225 Terrassa